Stefania Kaja - Fotografia

Stefania przy porannej kawie, 2003

stefania_kawie.jpg