Stefania Kaja - Fotografia

parada gymnazjalna 1938, Wolsztyn

parada_wolstyn.jpg