Stefania Kaja - Fotografia

STENIA I KUZYNKA RENIA WE WROCùAWIU 1938

1938.jpg