Stefania Kaja - Plakiety

Plakieta - seria wielkopolska - samotne drzewo

127.jpg