Stefania Kaja - Monotypie

Pejzaż Wielkopolski -pogorzelisko III

299.jpg