Stefania Kaja - Monotypie

Pejzaż Wielkopolskie - warciane łęgi

295.jpg