Stefania Kaja - Monotypie

Pejzaż Wielkopolski - pod Obrzyckiem

292.jpg