Stefania Kaja - Monotypie

Pejzaż Wielkopolski - Karpicko-olchy

26.jpg