Stefania Kaja - Monotypie

Pejzaż Wielkopolski - Karpicko-dwa drzewa

25.jpg