Stefania Kaja - Monotypie

Pejzaż Wielkopolski, polana pod nowym Tomyślem

15.jpg